Privacy Verklaring

In deze privacyverklaring geven wij een toelichting op de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Deze verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij met betrekking tot jou verwerken wanneer je je aanmeldt als klant, wanneer je onze nieuwsbrief of onze website gebruikt of op een andere wijze contact met ons hebt.

Wie zijn wij

Wij zijn Boerenhart, gevestigd in Ede aan de Nieuwe Kazernelaan 2. Wij respecteren jouw privacy. We willen ons volledig houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. We verkopen jouw gegevens niet aan andere bedrijven.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken wij

Registratiegegevens
Als jij je aanmeld als klant op onze website leggen we je gegevens vast.

Informatie over bestellingen
Als je een bestelling doet, leggen we de gegevens van je bestelling, het gekozen afhaaladres en je betalingsgegevens vast.

Klantcontacten
Als je contact met ons maakt via e-mail, contactformulier, of sociale media, leggen we deze contacten zoveel mogelijk vast. Telefoongesprekken nemen wij niet op.

Gegevens vanuit webgebruik
Wanneer je onze website gebruikt, kunnen we (geanonimiseerd) IP-adres, browsertype, besturingssysteem, website van herkomst en gebruik van website registreren. Ook kunnen we monitoren of iemand een nieuwsbrief opent en artikelen aanklikt. We maken hierbij gebruik van de betaalde dienst van Mailchimp die ook gehouden is aan Europese regelgeving

Voor welke doelen gebruiken we jouw gegevens

De belangrijkste doelen waar we jouw gegevens voor gebruiken, zijn:

Leveren van product of dienst
In het geval van een bestelling weten we vanaf welke rekening er geïncasseerd dient te worden.

Communicatie met jou
We gebruiken je telefoonnummer om je te kunnen bellen wanneer er een bijzonderheid is de bestelling of om vragen en klachten te verwerken. Ook zullen we je sporadisch voor een enquête kunnen benaderen. Maar in bijna alle genoemde gevallen zullen we bij voorkeur je mailadres gebruiken om je een mail te sturen.

Wetgeving

De wet kan eisen stellen aan het verzamelen en bewaren van informatie. Zo kent de wet een bewaarplicht voor bijvoorbeeld de financiële transacties.

Met wie we jouw gegevens delen
Boerenhart verkoopt nooit jouw gegevens aan derden. Wel delen we je persoonlijke gegevens met derden voor onderstaande doeleinden. Deze partijen hebben een bewerkersovereenkomst opgesteld met duidelijke afspraken over de verantwoordelijkheden, beveiliging, vertrouwelijkheid, het melden van datalekken en de overige door de privacywetgeving opgelegde verplichtingen.

Leveren van product
Voor de geautomatiseerde toezending van inloggegevens en het verwerken van jouw bestelling, delen we de genoemde gegevens met onze Nederlandse zakenpartner die onze ICT-omgeving beheert en met de Nederlandse zakenpartner die onze online boekhouding beheerd.

Nieuwsbrief
Voor het periodiek versturen van nieuwsbrieven maken we gebruik van Mailchimp. Deze partij heeft een bewerkersovereenkomst opgesteld met duidelijke afspraken over de verantwoordelijkheden, beveiliging, vertrouwelijkheid, het melden van datalekken en de overige door de
privacywetgeving opgelegde verplichtingen. Deze oplossingen bieden in elke mailing een uitschrijfmogelijkheid.

Beveiliging en bewaartermijnen
We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Ook hebben we met derden die jouw informatie verwerken (‘verwerkers’ in de zin van de privacywetgeving) afspraken hierover gemaakt. Jouw persoonlijke informatie zal niet langer worden bewaard dan nodig is voor de in dit privacybeleid beschreven doelen.

Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@boerenhart.nl.

Dit kun je ook doen als je gebruik wilt maken van jouw recht op dataportabiliteit. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door je is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw rijbewijs, ID-kaart of paspoort bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie jouw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. Boerenhart zal zo snel mogelijk (en zeker binnen vier weken) op jouw verzoek reageren. Je kunt je altijd uitschrijven voor nieuwsbrieven. Dit kan vanuit de betreffende mail-nieuwsbrief of
via een mailtje aan info@boerenhart.nl.

Heb je een klacht over hoe wij met jouw gegevens omgaan en kom je er met ons niet uit, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe we met dit privacybeleid omgaan
Wij behouden ons het recht voor van tijd tot tijd ons privacybeleid aan te passen. Check daarom regelmatig de meest recente versie van onze privacyverklaring.

Cookies

Vragen

Voor vragen kun je een mail sturen aan info@boerenhart.nl

We hebben een nieuwe naam!

Bedankt voor je belangstelling in de lekkerste producten van Nederlandse bodem. Die leveren we voortaan onder de naam Neder Groep. Neem daarom een kijkje op www.nedergroep.nl